از چه طريقي مي توان درخواست كار نمود؟

  • ارسال رزومه از طريق پست به صندوق پستي 163-13895
  • تكميل و ارسال online پرسشنامه از طريق قسمت درخواست كار سايت
  • ارسال رزومه از طريق پست الكترونيكي (Recruitment@Ikco.com)

بعد از چه مدتي از ارسال درخواست كار، براي مراجعه تماس گرفته مي شود؟

اين موضوع كاملا وابسته به نياز شركت به نيروي انساني مي باشد و با توجه به تخصص و رشته كاري شما در صورت نياز از طريق اداره كل تامين و جذب نيرو تماس گرفته مي شود و نيازي به پيگيري شخصي شما نمي باشد. براي حصول اطمينان از ثبت رزومه خود مي توانيد با شماره تلفنهاي اعلام شده (قسمت تماس با ما) تماس بگيريد. ضمن اينكه تكميل و ارسال پرسشنامه استخدامي، هيچگونه تعهد استخدامي براي شركت محسوب نمي گردد.

آيا معافيت پزشكي محدوديتي براي جذب محسوب مي شود؟

با توجه به ماهيت صنعتي بودن شركت مسلما فعاليت در آن مستلزم داشتن حداقل هايي مي باشد كه سلامت جز مهمي از آن محسوب مي شود. به دليل معاينات اوليه پزشكي كه هر متقاضي ملزم به گذراندن آن مي باشد، افرادي كه داراي معافيتهاي پزشكي مي باشند، به همين دليل، شرط اوليه حضور را ندارند.

انجام معاينات پزشكي بدو استخدام به چه منظوري است و شرايط آن چيست؟

با توجه به نوع شغل و محيط كاري كه در آن به فعاليت پرداخته مي شود، معاينات متنوعي از افراد متقاضي اخذ مي گردد كه انجام موفقيت آميز همه آنها شرط مسلم استخدام مي باشد.

آزمون استخدامي شامل چه مواردي مي باشد؟

آزمون در مقاطع مختلف تحصيلي داراي تفاوت مي باشد: در رده ديپلم شامل : هوش، تطبيق شغل و شاغل و روانشناختي در رده كارداني: شامل هوش، تطبيق شغل و شاغل، روانشناختي، آشنايي با مباني كامپيوتر (ICDL) در رده كارشناسي و بالاتر شامل تطبيق شغل و شاغل، روانشناختي،زبان وآشنايي با مباني كامپيوتر (ICDL) مي باشد. براي آشنايي با آزمونهاي استخدامي به قسمت تست سايت مراجعه كنيد.

منظور از مصاحبه پرسنلي چيست؟

به منظور حداكثر نمودن كارآيي تستها و پرهيز از اشتباهات احتمالي، مصاحبه اي حضوري توسط افراد ذيصلاح و با حضور شخص انجام مي گيرد كه نام اين مصاحبه، پرسنلي مي باشد.

صدور حكم شروع به كار منوط به طي چه مراحلي است؟

منوط به گذراندن موفقيت آميز كليه مراحل جذب مي باشد.

حقوق و مزاياي پرداختي شركت به چه ميزاني است؟

با توجه به اينكه قانون كار و طرح طبقه بندي مشاغل در شركت رعايت مي شود، حقوق پايه هيچگاه از ميزان مصوب قانون كار كمتر نخواهد بود. ضمن اينكه تعيين حقوق قطعي منوط به گذراندن سه ماه كار آزمايشي و ميزان كارآيي در اين سه ماه مي باشد.

در صورت عدم قبولي در آزمون آيا امكان شركت در آزمون مجدد وجود دارد؟

به دليل ماهيت آزمونها و مواردي كه در آن پيش بيني شده است، به هيچ وجه امكان شركت در آزمون مجدد وجود ندارد.

ارائه سابقه كار تا چه حد در استخدام موثر مي باشد؟

مسلما اخذ هر مسئوليتي (شغلي) مستلزم داشتن پيش زمينه در آن مي باشد. اگرچه اولويت در جذب با افراد داراي سابقه كار مي باشد ولي از حضور افراد تازه فارغ التحصيل و داراي سوابق درخشان آكادميك نيز استقبال مي شود.